KERESTE
AHŞAP PANELLER
AHŞAP LAMİNASYON
THERMOWOOD
AHŞAP PROFİLLER

Neden Ahşap?

Ahşap insan psikolojisine pozitif etki veren ekolojik bir malzemedir.

Ahşap bir yapı beton bir yapıya göre yaklaşık 4 kat enerji tasarrufu sağlar.

Ahşap malzeme boyuna ve enine tutkal yardımıyla elde edilen ahşap panelde %99.4 kereste yalnızca %0.6 tutkaldan oluşan ve %0.6’lık tutkal E1 formunda  , FENOL oranda Avrupa ve dünya ülkeleri tarafından kabul görmüş değerdedir.

Ses yalıtım alternatif malzemelere göre çok daha yüksektir.

Ahşap çok hafif bir doğal malzeme olmasına rağmen ağır yük taşıma kapasitesine sahiptir. Bir kg ahşap bir kg beton ve ya çelikten  fazla yük taşır. Beton ve çelikten çok daha uzun ömürlüdür.

İnsan organizmasına en uygun yapı malzemesidir.

Ahşabın ısı yalıtım özelliği çelikten 400 kat alüminyumdan 1800 kat daha fazladır.

Alternatif yapı malzemeleri  boya ve görünüş açısından hep ahşaba benzetilmeye çalışılmaktadır. Bu ahşabın ne kadar görsel ve sıcak bir malzeme olduğunu gösterir.

Genel kanının aksine ahşabın yangına direnci çelik ve betondan üstündür. Ahşap yapılar yangına 30 ile 90 dakika dayanabilecek kadar toparlanabilir fakat çelik konstrüksiyon (çeliğin genleşme katsayısının yüksekliği) nedeniyle yangına ancak 10 dakika dayanabilmektedir.

Ahşap işlemesi  ve üretimi az enerji gerektirir. Aynı miktar alüminyum üretmek için 50 kat enerji harcanır.

Ahşabın dönüşebilir olması ve üstün ısı yalıtımı özellikleri ile birleşince onu çağımızın çevre ve enerji sorunlarına en iyi cevap veren malzeme yapmaktadır. Bilinenin aksine ahşap kullanmak ormanların yaşamasını sağlar. Aksine dünyada  ahşabı yoğun yapı malzemesi olarak kullanan gelişmiş ülkelerin ormanları her sene %1 ile %3 oranında artmaktadır. Çünkü bilinçli ağaç  dikimi uygulanmaktadır. Çelikte ise böyle bir kaynak sağlama şansı yoktur.

Akustik özelliği yüksek bir malzemedir.

Önümüzdeki yüzyılın yapı malzemesi olarak görülür. Çünkü global ısınmaya ve sera etkisine karşı en büyük silahtır.

Avrupa birliği komisyonu küresel ısınmaya ve iklim değişikliklerine karşı önemli çözümlerden biri olarak ahşap kullanımını teşvik etmektedir.